AH00558: apache2 sorunu ve çözümü

Apache2 yeniden başlatılırken aldığımız aşağıdaki şekilde bir uyarı ile karşılaştığınız da ;

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message.

Yapacağınız işlem şu şekildedir.

/etc/apache2/ altındaki apache2.conf dosyasını açıp en altına

ServerName localhost

ekleyip kaydettiğinizde sorun çözülmüş olacaktır.