Etherchannel, PAgP, LACP Nedir?

Bu yazımızda sizlere temel bir bakış açısıyla hat birleştirme teknolojisi Etherchannel’dan bahsetmek istiyoruz. Etherchannel teknolojisi sayesinde paralel hatlar birleştirilerek tek bir mantıksal hat gibi kullanılabilirler.Hat birleştirme için gerekli olan anlaşmalar dinamik bir şekilde protokoller tarafından sağlanır. Etherchannel teknolojisi genelde hat yedekliliği sağlamak ve bant genişliğini arttırmak için kullanılır. Yedeklilik, bağlantılardan birinin çalışmaması durumunda iletimin devamının diğer bağlantılar üzerinden devam etmesidir. Bunun yanı sıra anahtarlar arasında birden fazla yol olduğu için yük dengeleme (load balancing) yapılabilir. Bu teknoloji ile en fazla 8 port birleştirilebilir ve birleştirilen portlar fiziksel olmasına rağmen mantıksal olarak 1 port olarak oluşur. Böylece STP (Spanning Tree Protokolü) herhangi bir engelleme yapmayacaktır. Yani 8 adet FastEthernet portu birleştirildiğinde 800 Mbps hız elde edilmiş olur. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri portların eşit hızlarda ayarlanmaları, bir diğeri de birleştirilen portların aynı sanal yerel alan ağında (vlan) olmalarıdır.

Bunun için iki protokol kullanılır: PAgP (Port Aggregation Protocol-Port Birleştirici Protokol) ve LACP (Link Aggregation Control Protocol-Hat Birleştirme Kontrol Protokolü). PAgP, Cisco cihazlara özgü bir protokol iken LACP ise cihazdan bağımsız standart bir protokoldür.

Bu iki protokol işlevsel olarak aynıdır. İki protokolün yaptığı iş birbirine çok benzer. Bu protokoller birden fazla fiziksel bağlantıyı tek bir hat varmış gibi gösterir. LACP (Link AggregationControl Protocol – Hat Birleştirme Kontrol Protokolü) endüstri standartında bir protokoldür ve IEEE 802.3ad koduyla standartlaşmıştır. Tüm ağ üreticilerinin cihazlarında çalışabilir. PAgP (Port Aggregation Protocol – Port BirleştiriciProtokol) ise Cisco tescilli bir protokol olup yalnızca Cisco cihazlarında çalışmaktadır.

LACP ve PAgP Protokellerin durumları aşağıdaki gibidir.

1-) PAgP (Port Aggregation Protocol – Port Birleştirici Protokol)

  • Desirable : Interface aktif olarak karşı tarafa bir etherchannel olmak için soracaktır. Port-channel bağlantısını başlatacaktır.
  • Auto : Interface pasif olarak diğer tarafın bir etherchannel olmak için sormasını bekleyecektir. Kısaca diğer tarafın ilk mesajı göndermesi beklenecektir.

Örnek yapacak olursak. Aşağıdaki topolojide 2 portu PAgP protokolü ile konfigürasyon yapalım.

SW1>enable
SW1#configure terminal
SW1(config)#interface range fastEthernet0/1 – 2
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
SW1(config-if-range)#channel-protocol pagp
SW1(config-if-range)#exit

SW1 konfigürasyonundan sonra SW2 konfigürasyonu da aynı şekilde yapılır.

SW2>enable
SW2#configure terminal
SW2(config)#interface range fastEthernet0/1 – 2
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
SW2(config-if-range)#channel-protocol pagp
SW2(config-if-range)#exit

SW2#show ip interface brief

2-) LACP (Link Aggregation Control Protocol – Hat Birleştirme Kontrol Protokolü)

  • Active: Interface aktif olarak karşı tarafa bir etherchannel olmak için soracaktır. Port-channel bağlantısını başlatacaktır.
  • Passive: Interface pasif olarak diğer tarafın bir etherchannel olmak için sormasını bekleyecektir. Kısaca diğer tarafın ilk mesajı göndermesi beklenecektir.

Örnek yapacak olursak. Yine aynı topolojiyi kullanarak 2 portu LACP protokolü ile konfigürasyon yapalım.

SW1>enable
SW1#configure terminal
SW1(config)#interface range fastEthernet0/1 – 2
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)#channel-protocol lacp
SW1(config-if-range)#exit

SW1 konfigürasyonundan sonra SW2 konfigürasyonu da aynı şekilde yapılır.

SW2>enable
SW2#configure terminal
SW2(config)#interface range fastEthernet0/1 – 2
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
SW2(config-if-range)#channel-protocol lacp
SW2(config-if-range)#exit

Show etherchannel summary komutu ile yapılandırmayı doğrulayalım.

Etherchannel summary çıktısında da görüldüğü üzere SU ile L2 port-channel kullanımda olduğunu yani UP olduğunu anlarız.

P harfi ise portların başarılı bir şekilde kümelendiğini ifade etmektedir.

show etherchannel summary : Komutununun çalıştırılması ile birlikte gruplar için atanan portlar görüntülenir.

show etherchannel port : Komutu ile de portların hangi modda olduğu, kullanılan protokol ve portların durumu görüntülenir.

show ether channel detail : Etherchannel yapılandırması hakkında detaylı bilgi verir. “show {pagp| lacp} neighbor” her portun Etherchannel komşularını gösterir.
“Etherchannel, PAgP, LACP Nedir?” üzerine 1 yorum.

Yorumlar kapalı.