HP Procurve Switch Yönetimi 5

Port VLAN Atamaları Örneği

Her bir VLAN ayrı bir yayın alanıdır
Her bir VLAN içindeki trafik, diğer VLAN’da oluşturulan trafikten izole edilir

Switch Vlan Örneği

Yanda görmüş olduğumuz switch de 3 farklı vlan oluşturacağız. Bu işlemleri aşağıdaki şekilde yapabiliriz.
Edge_1(config)# vlan 10
Edge_1(vlan-10)# untagged 1-22
Edge_1(vlan-10)# vlan 20
Edge_1(vlan-20)# untagged 33-34
Edge_1(vlan-20)# vlan 30
Edge_1(vlan-30)# untagged 37-39

  • Belirli bir VLAN için, bağlantı noktası(Port) kimlikleri bitişik olmak zorunda değildir.
  • Modüler bir anahtar durumunda, VLAN modülleri kaplayabilir
  • Etiketlenmemiş bağlantı noktalarından iletilen trafik IEEE 802.1Q etiketini taşımaz

Etiketsiz VLAN Port Üyeliği  (Untagged Vlan Port)

Switch(Anahtar)

Aşağıdakiler için ayrı yönlendirme tablosunu korur:
– Vlan 1 , varsayılan vlandır.
– Her kullanıcı vlandadır.

Yayın alanı sınırlarını belirlemek için VLAN tanımlarını kullanır
Trafiği iletmek için, her bir paketin Katman 2 hedef adresini kullanır ve onu kaynak VLAN içinde tutar

Bir bağlantı noktası en fazla bir VLAN etiketsiz üyesi olabilir
Bir port, VLAN’ın etiketsiz bir üyesi olarak atandığında, otomatik olarak varsayılan VLAN’dan (VLAN 1) veya etiketlenmediği başka bir VLAN’dan kaldırılır.

Port Terminolojisi:
ProCurve ve Cisco Karşılaştırması

Switch Port Rolü
ProcurveCisco
Son Kullanıcılar İçin Kullanılır (PC’ler, yazıcı-lar,…)Untagged Port (1 Vlan  Sadece)
Access Port (1 Vlan sa-dece)
IP Telefonlar için kullanılırSes Vlanı için tagged
veya untagged port
auxiliary VLAN (voice)
Son Kullanıcı + IP Tele-fon için kullanılırson kullanıcı için tek
VLAN etiketsiz bağlan-tı noktası(untagged)
IP telefon için ses
VLAN etiketli(tagged)
Yardımcı VLAN ile eri-şim portu (ses) (access port)
Çoklu VLAN Erişim
Noktası (MVAP) (Multi-Vlan Access
Çoklu VLAN’larda Su- nucular için kullanılırBirden çok VLAN’da e-tiketli etiket (tagged
port )
Trunk Port
Çoklu VLAN’larda Anahtar-Geçiş için kullanı-lır (switch to switch)
Birden çok VLAN’da etiketli etiket (Tagged
Port Multiple vlan)
Trunk Port
Toplu Bağlantılar için kullanılırTrunk Port
Port Channel Interface