Ağ ve Sistem Yönetimi Nedir ?

Ağ Uzmanlığı mı Sistem Uzmanlığı mi ?