TCP/IP Mimarisi

TCP/IP Mimarisi

TCP/IP Mimarisi ağ sistemleri için önemli bir kavramdır. TCP/IP protokolü katmanlı bir yapıdadır, Uygulama programlarının olduğu katmanlar sayılmaz ise 4 tane temel katmandan oluşur.  Bu katmanlar aşağıdaki şekildedir.

TCP/IP Mimarisi
TCP/IP Katmanları

 

 

 

 

En üst katmanda uygulama programları vardır, bu katmandaki uygulamalar kullanıcıların direk olarak etkilendiği uygulamalar olabileceği gibi,  işletim sisteminin arka planda çalıştırdığı programlarda olabilir. Alttaki katmanlar ise iletişim katmanlarıdır.

Ulaşım katmanında TCP ve UDP protokolleri, yönlendirme katmanında ise IP ve ICMP protokolleri tanımlıdır. Fiziksel katmanda ise, herhangi bir tanımla işlemi yapılmaz sadece fiziksel bağlantılar vardır.  Her katmanda birden farklı protokol vardır. Fakat bizim yapmak işlediğimiz işlemde hangi protokol gerekli ise sadece o protokol kullanılır.

Uygulama programları, uygulama katmanında bulunan protokoller ile iletişim sağlar. Örnek verecek olursan E-posta için snmp  protokolü kullanılır. Yada bir dosya paylaşımı için FTP protokolü kullanılır.Uygulama katmanı ile ulaşım katmanı arasında port olarak adlandırılan bir geçiş sistemi vardır. 2 katman arasındaki haberleşme bu portlar aracılığıyla yapılmaktadır. Her portun 16 bitlik bir numarası mevcuttur. TCP protokolünde her uçta iki üzeri 16 adet port tanımlıdır. 16 bitlik port no ve 32 bitlik Ip adresi beraber kullanıldığında ortaya çıkan adrese soket numarası denir. TCP bağlantılar soketler üzerinden sağlanır. 0-255 arası port numaraları, standart uygulama katmanı hizmetleri için ayrılmıştır.

Protokoller ve Uygulama Katmanı

TCP ve IP, İnternet Protokollerinin en temel kavramlarıdır. TCP bir üst katmandan gelen veriyi önce uygun büyüktükte parçalara ayırır ve herbir parça önüne kendi başlığına ekler ve bir altında bulunan IP’ye gönderir. IP’de  gelen veriye IP başlığı ekleyerek karşı sisteme iletmesi için fiziksel katmana gönderir.

Uygulama Katmanı Protokolleri

Uygulaman katmanında bulunan protokoller bir üstünde bulunan programlara hizmet ederler. Uygulama Katmaı Protokolleri aşağıdaki şekildedir.

 • SMTP Simple Mail Transport Protocol
  • Ağ içerisinde kullanıcılar arasında elektronik posta alış verişini düzenler
 • SNMP Simple Network Management Protocol
  • Ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve hub gibi cihazların yönetimi için kullanılır.SNMP desteği olan cihazların yönetimi yapılabilir.
 • TELNET
  • Bir uzak bağlantı şeklidir. Bir sistemdeki kullanıcı telnet protokolü ile başka bir sisteme bağlanabilir.
 • FTP File Transfer Protocol
  • Bir bilgisayardan başka bir başka bilgisayara dosya aktarma işlemi için kullanılır. İnternet üzerindeki 2 sistem arasında dosya paylaşımı yapılır.
 • NNTP Network News Transport Protocol
  • USENET postalama hizmetinin kotarılmasını sağlar
 • HTTP Hyper Text Transfer Protocol
  • Web sayfalarının alış verişini sağlar.

Uygulama katmanı protokolleri biri kullanıcı biri de sunucu tarafında çalışmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir.

Sonraki makalemiz de Ulaşım katmanı ile devam edeceğiz.