Windows Server 2012 R2 Grup Hesapları

Windows Server 2012 R2 Grup Hesapları

Bu yazımız da Windows Server 2012 R2 Grup Hesapları hakkında bilgi vereceğiz. Kullanıcı hesaplarını merkezi bir şekilde yönetmek için kullandığımız, yönetimi kolaylaştırdığımız nesnelere grup adını veriyoruz. Gruplar kullanılarak kullanıcılar belirli özelliklere göre gruplara ayrılabilir ve vermek istediğimiz yetkileri bu gruplara göre düzenleyebiliriz.

Ağ üzerinde paylaşıma açtığımız ve birden çok kullanıcıya yetki vermemiz gereken durumlarda da gruplar bizim için en iyi çözüm olacaktır. Bir kullanıcı aynı anda birden fazla gruba üye olabilir. Gruplar yönetim açısında bize oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Gruplar içerisine kişiler, bilgisayar hesapları ve diğer gruplar da üye olarak eklenebilir.

Grup hesapları 3 grup da incelenebilir:

  • Domain Ortamında Grup Hesapları
  • Yerel Grup Hesapları (Local Group Accounts)
  • Yerleşik Grup Hesapları(Built-In Group Accounts)

Domain Grup Hesapları

Active Directory içerisinde açılan gruplara domain grup hesabı adı verilir.Domain grup hesapları domain içerisindeki kullanıcıları, bilgisayarları ve kaynakları yönetmede kullanılır.

Domain Grup Çeşitleri

Security Gruplar :

Bu gruplar sistem içerisinde kullanılan kaynaklara izin verilmesinde kullanılırlar. Ayrıca e-posta adresi de atayarak mail grubu olarak da kullanabilirsiniz. Fakat bu grupların e-posta grubu olarak kullanılması güvenlik açısından sorun oluşturabileceği için tavsiye edilmez.

Distribution Gruplar:

Bu gruplar birden fazla kullanıcıya e-posta göndermek için kullanılan gruplardır. Bu gruplara domain içerisindeki kaynaklara erişim için izin ataması yapılamaz.

Domain Grup Kapsamları

Domain içinde 3 tür grup kapsamı vardır. Grupların ağ üzerinde neler yapabileceği, hangi domain kaynaklarına erişebileceklerine grup kapsamları ile karar verilir.

Global Group:

Kullanıcılarımızı organize etmek için kullandığımız grup kapsamıdır. Hem kendi domaininde hemde güven ilişkisi olan sahip olduğu diğer domainlerde kullanılabilir.

Domain Local Group:

Bu grup sadece oluşturulduğu domain içinde görülebilir.Sadece oluşturulduğu domain içindeki kaynaklara erişim yetkisi vardır. Diğer domainlere erişim yetkisi yoktur.Bu gruba hem oluşturulduğu domainden hemde güven ilişkili diğer domainlerden kullanıcı eklenebilir.

Universal Group:

Universal group forest yapısı içerisinde bulunan bütün domain’lerde kaynaklara erişim gerçekleştirebilir. Forest içerisindeki tüm domainlerden kullanıcı eklenebilir.

Grup Hesabı Oluşturma İşlemi

https://www.youtube.com/watch?v=Js8XMU86cNQ